PRO STREET ELEKTRONISCHE ONTSTEKING PRO- 11274
EN PRO-11276 (6 of 12 VOLT)

Zelfs de grootste scepticus zal toe moeten geven dat elektronische ontstekingen grote voordelen bieden ten opzichte van traditionele modellen met punten en een condensator.

DE VOORDELEN ZIJN:
* Betere ontsteking door een sterkere vonk
* Schonere en meer volledige verbranding
* Lager benzineverbruik
* Betere prestaties
* Merkbaar minder slijtage van de contactpunten waardoor altijd een nauwkeurig ontstekingstijdstip.
* Past ook op oude modellen

Specificaties:
* Absoluut schok- en waterproof
* Principe: transistor ontsteking
* Schakel element: Darlington transistor, triple diffused
* Schakelstroom: 4 Ampère
* Schakelsnelheid: tot 500 KHz
* Vonkperiode: 2000 microseconde

MONTAGE VOORSCHRIFTEN
1. Controleer altijd eerst de oude contactpunten op correcte afstelling, of nog beter, monteer een nieuwe set punten.
2. De aanwezige oude condensator dient los gekoppeld te worden. Dit is bijzonder belangrijk!
3. Selecteer een goede plek om de ontsteking te monteren.
4. Sluit de 4 draden aan (gebruik goede montage materialen)

 

KLEURCODE BEDRADING
ROOD = Geschakelde + achter contactslot (bijvoorbeeld van de bobine)
ZWART = Massa (frame of - accu)
GEEL = Contact punten
GROEN = Bobine negatieve zijde (Het punt waar eerst de contact punten waren aangesloten)

Opmerking: Het voltage van de ontsteking is ingeslagen in het metalen huis!

 

 

 

PRO STREET ELECTRONIC IGNITION PRO-11274
AND PRO-11276 (6 or 12 VOLT)

Even the most sceptical one has to admit that the electronic ignition system has a great advantage over the conventional ignition system with points and capacitor.

THE ADVANTAGES ARE:
" Better ignition
" Less air pollution
" Gasoline economy
" Better and stronger running engine.
" Visible less wear of the breaking points, which means a constant calibrated state
" Can be used on old models

Specifications:
" Completely shock- and waterproof
" Principle: transistorized ignition
" Connecting element: Darlington transistor, triple diffused
" Connecting current: 4 A
" Connection speed: up to 500 KHz
" Typical firing period: 2.000 microsecond

MOUNTING INSTRUCTIONS
1. First of all control the breaker points for a correct setting as per the constructors instructions, or better, use a new set of points, before installing the ignition system.
2. The existing ignition condenser is to be disconnected. This is very important!
3. Seek for a adequate place to mount the ignition system.
4. Connect the 4 wires (use quality connecting materials).

WIRING COLOR CODE
RED = + after contact switch (for example + on coil)
BLACK = Ground (chassis, - battery)
YELLOW = Contact points
GREEN = Coil negative site (the connection where the contact point where connected before)

Note: The voltage is mentioned on the metal housing!