PRO-11302 MONTAGEVOORSCHRIFTEN STARTRELAIS VOOR HANDSTARTER

Maak eerst de massakabel van de accu los. Zoek een goede plaats voor het startrelais. Bij originele modellen kan het relais het eenvoudigst onder de accubak gemonteerd worden. Monteer het relais met twee M6 boutjes met moeren. Soms is het nodig om hiervoor twee gaten te boren.
Het startrelais heeft twee soorten aansluitingen. Twee kleine aansluitlippen van 6,3 mm en twee koperen aansluitstrippen met een 6 mm gat.
Verbindt één kleine aansluitlip met een geschakelde + van het contactslot, de draad van de handstarter gaat naar de andere kleine aansluitlip.
Aan de twee koperen aansluitlippen worden de startkabels verbonden (één naar de + van de accu, de andere naar de startmotor).

 

PRO-11302 MOUNTING INSTRUCTIONS START-RELAY FOR HANDSTARTER

First disconnect the groundcable from the battery. Find a good place for the relay. On original models under the batterybox is perfect. Mount the relay with two ¼ inch (6 millimeter) bolts and nuts. Sometimes it´s nessecery to drill the holes for mounting.
The starter-relay has two different kind of connectors. Two small ¼ inch (6,3 millimeter) connectors and two copper tabs with a ¼ inch (6,3 millimeter) hole.
Connect a feed wire (+) from the ignition switch to one of the small connectors. The wire from the handshifter goes to the other small connector.
The two copper tabs are for the starter cables (one to the battery, the other to the startermotor).
terug