INSTALLATIE STARTERHEVEL PRO-11300

PRO-11300

1. Koppel altijd eerst de accu los van de bedrading!

2. Demonteer het deksel van de primaire kast.

3. Demonteer de solenoid, de veer en de startkabels.

4. Demonteer het kleine borgpennetje aan het eind van de solenoid-plunjer uit de cup-ring (achter de koppeling) in de primaire kast.

5. Monteer de starterhevel met een nieuwe pakking (onderdeelnummer 60654-65) en twee boutjes 1/4-20 x 1op de primaire kast.

6. Het afstellen van de hevel. Met de starterbendix zover mogelijk naar de binnenzijde van de primaire kast, dient de starthevel geheel in zijn achterste stand te staan. De juiste afstelling kan eenvoudig verkregen worden met het plaatsen van enkele van de bijgeleverde vulringen.

. 7. Verwijder de vier imbusbouten en de kap van de starterhevel.

8. Druk de hevel naar voren en controleer of de starterbendix minimaal 3/4 in de starterkrans op de koppeling valt, voor de elektrische contacten zich sluiten. Als dit niet het geval is kunnen deze eenvoudig afgesteld worden met behulp van de plastic schroefjes.

9. Monteer nu de kap met de vier imbusbouten terug op de starterhevel.

10. Leg de benodigde bedrading. We adviseren startrelais PRO-11302. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website (mounting instructions, PRO-11302)

BEDRADING

We adviseren ons speciale startrelais PRO-11302 te gebruiken. Echter, er kunnen ook originele H-D relais gebruikt worden, alleen is de bedrading dan gecompliceerder en zijn de relais minder sterk. Onderstaand het bedradingsschema voor originele relais. Onder "Mounting Instructions PRO-11302" kunt u de aanluitingen voor het speciale startrelais vinden.

HOW TO INSTALL YOUR STARTER HANDLE PRO-11300

1. Always disconnect battery first!

2. Disassembly primairy cover.

3. Disassembly solenoid, spring and starter cables.

4. Remove the small pin from the collar on the end of the solenoid plunger (behind the clutch) in the primairy housing.

5. Mount starter handle with new gasket (OEM 60654-65) and two bolts 1/4-20 x 1 on primairy housing.

6. Mount old over-run spring, collar and small pin.

7. Adjust de position from the handle. With the starter drive gear completely backwards in the primairy, the lever must be in full backwards position against his housing. The right adjustment can easy be made with some 5/16 plain washers.

8. Remove the four sockethead screws and cover from the starter handle.

9. Pull handle frontwards and control if starter gear inserts at least 3/4 into starter ring on clutch before contact will be made at starter handle. If contact is not be made at the right moment, adjust copper contacts with both plastic screws.

10. Assembly the cover with the four sockethead screws back on the starter handle.

11. Do the electric wiring. We advise to use our special starterrelay PRO-11302. For more info see our website (mounting instructions, PRO-11302).